MODLITWY DO NSPJ
  

Modlitwa Zawierzenia
Modlitwa Codziennego Ofiarowania
Modlitwa św. Efrema Syryjczyka
Litania NSPJ św. Małgorzaty Marii Alacoque
Modlitwa św. Małgorzaty Marii Alacoque
Jubileuszowy Akt Poświęcenia NSPJ  
Akt Osobistego Zawierzenia - dorośli
Akt Zawierzenia - młodzież
Akt Oddania - dzieci  
Litania do NSPJ
Koronka do Mił. Bożego

   

Modlitwa Zawierzenia        W górę

Poświęcenie rodziny Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi
W Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa niech rodzina zgromadzi się w domu wokół przygotowanych na stole obrazu lub figurki Serca Pana Jezusa oraz wizerunku Matki Bożej. Należy postawić kwiaty i zapalić świece. Rodzina pragnąca poświęcić się Bożemu Sercu i Maryi powinna być pojednana z sobą i trwać w stanie łaski uświęcającej. Należy przygotować Pismo Święte i otworzyć je na fragmencie z Ewangelii według św. Jana 19,31-37. Wskazane jest, by wspólnie zaśpiewać hymn Najświętsze Serce Boże. Następnie niech członkowie rodziny, klęcząc przed wizerunkiem Jezusa i Matki Bożej, dokonają aktu zawierzenia Im siebie. Mogą skorzystać z podanych poniżej wzorów lub wyrazić swą wiarę spontanicznie.

Zawierzenie dokonane przez ojca
Panie Jezu, Tobie zawierzam to, kim jestem. Dziękuję Ci za żonę i za dzieci, które mi dałeś. W duchu wdzięczności oddaję się Tobie i poświęcam się Twemu Najświętszemu Sercu.
W dniu, w którym zawarliśmy małżeństwo, pobłogosławiłeś nasz związek i uświęciłeś jego miłość. Wobec Ciebie i wobec mojej rodziny ponawiam dzisiaj zobowiązania, płynące z sakramentu małżeństwa. Bądź, Panie Jezu, centrum naszego ogniska domowego. Króluj w sercu każdego z nas!
Jako głowa rodziny oddaję Ci i poświęcam moją rodzinę. Proszę, umacniaj w niej miłość i rozpal ducha służby.
Panie Jezu, kiedy nasza wiara będzie wystawiona na próbę, daj nam wyjść z niej zwycięsko. A gdyby ktoś z nas, na skutek słabości lub grzechu, oddalił się od Ciebie, doprowadź go z powrotem do Twojego domu. Weź go na swoje ramiona z taką czułością, z jaką dobry pasterz bierze zabłąkaną owieczkę.
Spraw, abym za przykładem św. Józefa, opiekuna Dziecięcia Jezus i Maryi, rzetelnie wypełniał swoje obowiązki męża i ojca. Amen.

Zawierzenie uczynione przez matkę
Panie Jezu, Tobie zawierzam to, kim jestem. Dziękuję Ci za mojego męża i za dzieci, które mi dałeś. Z wiarą i miłością oddaję się i poświęcam dzisiaj Twojemu Boskiemu Sercu i Niepokalanemu Sercu Maryi.
Wiem, że miałeś cudowną Matkę. Ja także pragnę z Jej pomocą realizować moje powołanie jako kobiety, matki i żony.
Dziewico Maryjo, gdy oczekiwałaś narodzin Jezusa, a św. Józef tego nie pojmował, milczałaś i modliłaś się. Pomóż nam trwać w ufności do Boga, gdy nasza rodzina będzie przeżywać trudne chwile. Ty pierwsza spostrzegłaś, że w Kanie zabrakło wina i radości.
Uproś mi łaskę, bym umiała rozpoznawać potrzeby moich bliskich i bym potrafiła im zaradzać.
Dobry Jezu, Twojemu Boskiemu Sercu i macierzyńskiemu Sercu Maryi powierzam mojego męża i moje dzieci. Chroń nas od wszelkich niepokojów. Naucz nas bezgranicznej ufności do Twojego Syna i do Ciebie, moja Matko. Amen.

Zawierzenie uczynione przez młodzież
Panie Jezu, my młodzi, także chcemy Ci podziękować za to, kim jesteśmy. Dałeś nam rodziców, rodzeństwo i rodzinę, w której żyjemy i wzrastamy w wierze.
Oddajemy się Tobie, poświęcając Ci nasze młode serca, a także nasze trudności i problemy, radości i nadzieje. Oddalaj od nas wszelkie uczucia gniewu i złości. Nie dopuść, abyśmy sądzili, że nie jesteśmy kochani.
Panie Jezu, obdarz nas głęboką wiarą, otwórz nasze oczy na Twoje działanie w naszym życiu. Ty wiesz, że nie jest nam łatwo żyć Ewangelią wśród naszych rówieśników. Spraw, abyśmy byli światłem dla naszych przyjaciół i dla współczesnego świata.
Nie dopuść, abyśmy igrali uczuciami naszych serc i daj nam szanować swoje i cudze ciała. Są one przecież Twoją świątynią. Spraw, byśmy umacniali się wzajemnie w wierze, byśmy swoim życiem głosili Twoją chwałę i przyczyniali się do wzrostu dobra w naszej Ojczyźnie.
Jezu, Twemu Sercu i Niepokalanemu Sercu Maryi powierzamy nasze obowiązki, naukę, wypoczynek, zabawę i sport. Ufnym sercem chcemy przyjmować wszystko, co z Twojej woli spotka nas zarówno teraz, jak i w przyszłości. Tobie zawierzamy siebie, bo wiemy, że do końca nas umiłowałeś. Amen.

Zawierzenie uczynione przez rodzinę
Panie Jezu Chryste, idąc za natchnieniem Ducha Świętego, pragniemy poświęcić się Twemu Najświętszemu Sercu i Niepokalanemu Sercu Maryi. Udziel nam łaski, byśmy jeszcze bardziej ukochali Ciebie i Twoją Matkę.
Nasz Zbawicielu, zawierzamy Ci naszą rodzinę i całe nasze życie. Ufnym sercem oddajemy Ci wszystko, czym jesteśmy. Twemu Sercu zawierzamy nasze dzieci, również te, które zechcesz nam jeszcze dać.
Poświęcamy Ci nasz dom, nasze modlitwy, wykonywane przez nas prace, czyny miłości bliźniego oraz to wszystko, w czym wyraża się nasza troska o bliźnich.
Panie Jezu, zechciej przyjąć też nasze radości, smutki i doznane przykrości. Uświęć całe nasze życie. Niech miłość, którą nas ukochałeś, strzeże nas i pozostanie w nas na zawsze.
Maryjo, wyjednaj nam tę łaskę, abyśmy byli świętą rodziną - na wzór Twojej Rodziny z Nazaretu. Pragniemy świadczyć wobec ludzi o naszym zawierzeniu Bogu, Ojcu Miłosierdzia. Amen.

 

Modlitwa Codziennego Ofiarowania        W górę

Panie Jezu Chryste,
Ty poprzez swoje Boskie Serce, bogate w miłosierdzie,
wylałeś na świat cały miłość swego Ojca
jako uświęcający żar Ducha Przenajświętszego.

Racz przyjąć moje modlitwy, prace, radości i cierpienia
i złącz je dzisiaj ze swą Ofiarą Krzyża,
obecną w tajemnicy Eucharystii
- dla zbawienia świata.

W jedności z całym Kościołem
i jego Matką - Maryją, przez Jej pośrednictwo,
proszę Cię w intencjach,
które Ojciec Święty polecił naszym modlitwom.

Udziel mi, Panie Jezu, Ducha Świętego
do wiernego w dniu dzisiejszym wypełnienia
wszystkich dobrych czynów,
przygotowanych dla mnie przez Ojca.

Przemień mnie
i uczyń apostołem Twego Serca,
bym świadczył w Duchu i Prawdzie,
że Bóg jest Miłością. Amen.

 

Modlitwa św. Efrema Syryjczyka        W górę

Panie Jezu Chryste, Królu Królów,
który masz władzę nad życiem i śmiercią.
Ty znasz to, co jest ukryte i utajone,
i żadne myśli ani pragnienia nasze nie są zamknięte przed Tobą.

Obroń mnie od kłamstwa, albowiem przed Tobą zgrzeszyłem.
Życie moje upływa z dnia na dzień, a grzechy moje są liczne.
O Panie, Boże duszy i ciała, któremu znana jest cała kruchość
duszy mojej i ciała, dodaj mi siły w mej słabości.

O Panie, podtrzymaj mnie w mojej niedoli.
Daj mi wdzięczną duszę,
abym łaski Twej nigdy wzywać nie przestał.
O Panie hojny najbardziej! Nie zważaj na wielość grzechów moich,
lecz wybacz mi wszystko, co złe uczyniłem.

O Panie, nie gardź modlitwą moją,
modlitwą nieszczęśliwego grzesznika.
Łaskawością Twoją podtrzymuj mnie nieustannie,
tak jak chroniłeś mnie dawniej.

Niech Twoja łaska uczy mnie mądrości,
błogosławieni, którzy postępują jej drogami,
tacy bowiem otrzymają koronę chwały.
Mimo niegodności mojej sławię Cię i wychwalam,
albowiem nie zna granic Twoje nade mną zmiłowanie.

Ty jesteś moją pomocą i tarczą.
Imię majestatu Twojego pochwalone niech będzie na wieki,
bo Twoja jest chwała, nasz Boże. Amen.

 

Litania do NSPJ św. Małgorzaty Marii Alacoque        W górę

Pozdrawiam Cię, Serce mojego Jezusa - zbawiaj mnie.
Pozdrawiam Cię, Serce mojego Stwórcy - doskonal mnie.
Pozdrawiam Cię, Serce mojego Zbawiciela - wyzwalaj mnie.
Pozdrawiam Cię, Serce mojego Sędziego - przebaczaj mi.
Pozdrawiam Cię, Serce mojego Ojca - kieruj mną.
Pozdrawiam Cię, Serce mojego Mistrza - nauczaj mnie.
Pozdrawiam Cię, Serce mojego Pasterza - ochraniaj mnie.
Pozdrawiam Cię, Serce Dzieciątka Jezusa - pociągaj mnie.
Pozdrawiam Cię, Serce Jezusa umierającego na krzyżu - płać za mnie.
Pozdrawiam Cię, Serce mojego Brata - pozostań ze mną.
Pozdrawiam Cię, Serce kochające - działaj we mnie.
Pozdrawiam Cię, Serce miłosierne - odpowiadaj za mnie.
Pozdrawiam Cię, Serce bardzo pokorne - odpocznij we mnie .
Pozdrawiam Cię, Serce bardzo cierpliwe - podtrzymuj mnie.
Pozdrawiam Cię, Serce bardzo wierne - płać za mnie.
Pozdrawiam Cię, Serce pełne pokoju - uspokajaj mnie.
Pozdrawiam Cię, Serce Jezusa, pociecho strapionych - pocieszaj mnie.
Pozdrawiam Cię, Serce kochające nad wszystko,
gorejące ognisko miłości - pochłaniaj mnie.
Pozdrawiam Cię, Serce Jezusa, wzorze doskonałości - oświecaj mnie.
Pozdrawiam Cię, Serce Boże, przyczyno naszej radości - umacniaj mnie.

  

Modlitwa św. Małgorzaty Marii Alacoque        W górę

O Krwi Przenajświętsza,
rozlej się na moją duszę, aby ją uświęcać;
niech Twoja Miłość, którą rozlałeś,
obejmuje moje serce, aby jej oczyścić.

Słodki mój Jezu, łączę moją duszę z Twoją,
moje serce i mojego ducha, i moje życie i moje zamiary -
z Twoimi, i tak zjednoczona,
stawiam się przed Twoim Ojcem.

Przyjmij mnie, o Przedwieczny Ojcze,
Przez zasługi Twojego Boskiego Syna,
które Ci składam wraz z kapłanem
i z całym Kościołem.

Tylko tak na mnie patrz,
jako na ukrytą w Jego ranach,
pokrytą Jego krwią
i bogatą w Jego zasługi.

Tak właśnie staję przed Tobą,
abyś mnie nie odrzucił sprzed Twego oblicza,
lecz abyś mnie przyjął
w ramiona Twej Boskiej dobroci
i abyś mi udzielił łaski wybawienia.

  

Jubileuszowy Akt Poświęcenia NSPJ        W górę

W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
      Jezu Chryste, Synu Boga i Człowieku, Odwieczny Panie wszechrzeczy i Królu wieków!
      Jesteśmy tu, aby kontemplować Twoje Serce, gorejące miłością do Ojca i pełne miłosierdzia dla nas; aby pić z Twego Boskiego Serca - źródła życia i świętości, źródła wody żywej - które daje nam życie wieczne i staje się w nas źródłem życia dla innych. Jesteśmy tu, aby dziękować za łaskę przyłączenia się do Twego Mistycznego Ciała przez Chrzest i za dar Ducha Świętego, który prowadzi nas do pełnej prawdy; oraz za powierzenie nam tajemnicy Twojej zbawczej miłości okazanej z krzyża w Sercu, z którego tryska krew i woda.
      Patrzymy na Ciebie, Zbawicielu o przebitym Sercu! Tak bardzo ludzi umiłowałeś, a otrzymujesz, nawet od szczególnie umiłowanych, tylko oziębłość, obojętność i niewdzięczność. Pragniemy dziś wynagradzać Ci za grzechy ludzkości, a także poszczególnych narodów, rodzin i osób. Chcemy Ci teraz wyrazić całą naszą wzajemność i odnowić poświęcenie każdego z nas Twojej Miłości. Obyśmy żyć mogli odtąd życiem pełniejszym poświęcenia, samozaparcia i miłości, której Serce Twoje tak pragnie. Aby tak się stało, prosimy Cię wraz z Twoim sługą Janem Pawłem II: Zostań z nami, Panie!
     
Zostań z nami Serce Boże! Spotkali Cię nasi przodkowie na długiej drodze dziejów Kościoła w naszej Ojczyźnie, których umacniałeś słowem i posługą Twoich czcicieli. Zostań z nami na Trzecie Tysiąclecie, bo jesteś Drogą do Ojca. Zostań z nami w Twoim słowie i w Eucharystii, bo pragniemy słuchać Twego słowa, wypełniać je i karmić się Twoim Ciałem. Zostań w darze Twego Serca i miłosierdzia. Zostań z nami Zbawicielu nasz, Głowo Kościoła i Królu serc naszych! Bądź naszą Mądrością, abyśmy się nie wstydzili Twego krzyża i byśmy umieli podejmować nasz własny, odpowiadając na Twoją miłość naszą miłością - okazywaną Tobie ukrytemu pod postacią Chleba - oraz braciom i siostrom, zwłaszcza najbardziej potrzebującym. Bądź naszą Mocą, abyśmy nie pozwolili obrażać Imienia Bożego w ludzkich sercach, w życiu rodzinnym czy społecznym.
      Ty Jesteś źródłem pokoju i pojednania! Twoje Serce pozostaje czytelnym znakiem Twojej niezwyciężonej miłości i niewyczerpanym źródłem pokoju. W Tobie mieszka cała pełnia bóstwa na sposób ciała. Twoje Serce, przebite włócznią na Golgocie, jest znakiem zupełnego daru z siebie, miłości ofiarnej i zbawiającej, która jest fundamentem przyjaźni z Ojcem w niebie i z ludźmi. Wobec Twej Niepokalanej Matki odnawiamy Akt Poświęcenia się Tobie:
      Jezu, Odkupicielu rodzaju ludzkiego! Dziś każdy z nas oddaje się Najświętszemu Sercu Twemu, aby jeszcze silniej zjednoczyć się z Tobą. Wielu nie zna Ciebie wcale, wielu odwróciło się od Ciebie, wzgardziwszy przykazaniami Twymi. Zlituj się nad jednymi i drugimi, o Jezu Najłaskawszy, i pociągnij wszystkich do świętego Serca swego. Królem bądź nam, o Panie, nie tylko wiernym, którzy nigdy nie odstąpili od Ciebie, ale i synom marnotrawnym, którzy Cię opuścili. Spraw, aby do domu rodzicielskiego wrócili co prędzej i nie zginęli z nędzy i głodu. Króluj tym, których albo błędne mniemania uwiodły, albo niezgoda oddziela; przywiedź ich do przystani prawdy i jedności wiary, aby rychło nastała jedna Owczarnia i jeden Pasterz. Użycz Kościołowi Twemu bezpiecznej wolności. Udziel wszystkim narodom spokoju i ładu. Spraw, aby ze wszystkiej ziemi, od końca do końca, jeden brzmiał głos:
Chwała bądź Bożemu Sercu, przez które stało się nam zbawienie. Jemu cześć i chwała na wieki. Amen.

  

Akt Osobistego Zawierzenia - dorośli        W górę

Panie Jezu Chryste!
Ja, ......., powierzam się i oddaję Twemu Najświętszemu Sercu,
moją osobę i całe moje życie,
aby odtąd czcić, wielbić i miłować Twoje Serce
dla nas na krzyżu włócznią żołnierza otwarte.
Mocno postanawiam należeć całkowicie do Ciebie i czynić wszystko z miłości ku Tobie,
wyrzekając się tego, co się Tobie we mnie nie podoba.
Boskie Serce Jezusa! Bądź moją miłością i drogą mego życia.
Serce Pełne miłosierdzia! Ratuj mnie przed atakami złych mocy,
przed moją grzesznością i słabością,
bo w Twojej nieskończonej dobroci
pokładam całą moją ufność i nadzieję świętości.
Serce pełne miłości! Przygarnij mnie do Siebie i spraw, abym poznał Ojca.
Niech Twoja Miłość - hojny dar Ducha Świętego - tak głęboko przeniknie moje serce,
żebym zawsze pamiętał o Tobie i wiernie naśladował Ciebie.
Oby imię moje zostało zapisane w Tobie, Serce mojego Boga i Pana, ponieważ bardzo pragnę,
aby moim największym szczęściem i pełną radością
było żyć i umierać jako Twój wierny sługa i apostoł. Amen.

 

Akt Zawierzenia - młodzież        W górę

Panie Jezu, miłość Twojego Serca, radosna, hojna i pełna życia,
skłania mnie ............ do całkowitego powierzenia się Tobie.
Najdroższy Jezu, Dawco miłości, wszelkiego dobra oraz piękna,
Tobie powierzam moje młodzieńcze serce,
umysł oraz moje dorastanie i wzrost w wierze we wspólnocie Kościoła.
Spraw, abym był: wierny w postanowieniach, czysty w uczuciach,
łagodny i dobry, odważny i mądry, zawsze godny Twojej przyjaźni.
Pragnę kochać Ciebie,
służyć Tobie i moim bliźnim.
Panie Jezu, ukrzyżowany i zmartwychwstały,
cierpiący w ludziach chorych i wzgardzonych, ukryty w Hostii, naucz mnie służyć potrzebującym.
Panie Jezu - uwielbiony przez Boga Ojca - naucz mnie żyć miłością Trójcy Świętej,
abym mocą Jej potęgi umiał budować świat wolny od przemocy i zła,
świat ludzi szanujących każdego człowieka.
Spraw, Panie Jezu, abym zawsze pozostał dzieckiem Boga! Amen.

  

Akt Oddania - dzieci        W górę

Kochany Panie Jezu,
Tobie oddaję moje serce.
Nie jest ono wielkie,
ale bardzo pragnie kochać Ciebie
z wszystkich swoich sił.
Weź je, Jezu, i spraw,
by było dobre,
wolne od grzechu,
i coraz bardziej podobne
do Twego wielkiego,
świętego Serca,
którym ogarniasz cały świat. Amen!

  

Litania do NSPJ         W górę

Kyrie, elejson, Chryste, elejson, Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu Świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, w łonie Matki-Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, nieskończone majestatu, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, świątynio Boga, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, przybytku Najwyższego, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, domie Boży i bramo niebios, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, sprawiedliwości i miłości skarbnico, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, cnót wszelkich bezdenna głębino, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodniejsze, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, królu i zjednoczenie serc wszystkich, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia Bóstwa, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, źródło życia i świętości, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, zelżywością napełnione, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, dla nieprawości naszych starte, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, włócznią przebite, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, życie i zmartwychwstanie nasze, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, krwawa ofiaro grzeszników, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, zbawienie ufających Tobie. zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, nadziejo w Tobie umierających, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich Świętych, zmiłuj się nad nami.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Kapłan: Jezu cichy i pokornego Serca.
Wszyscy: Uczyń serca nasze według Serca Twego.
Kapłan: Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, wejrzyj na Serca najmilszego Syna swego i na chwałę, zadośćuczynienie, jakie w imieniu grzeszników Ci składa; daj się przebłagać tym, którzy żebrzą Twego miłosierdzia i racz udzielić przebaczenia w imię tegoż Syna swego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków.
Wszyscy: Amen

  

Koronka do Mił. Bożego        W górę

Na początku:

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Wierzę w Boga...

Na dużych paciorkach (1 raz):

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo
najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa
na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Na małych paciorkach (10 razy):

Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

Na zakończenie (3 razy):

Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny zmiłuj się nad nami
i nad całym światem.