Akt Osobistego Zawierzenia – dorośli

Panie Jezu Chryste!
Ja, ……., powierzam się i oddaję Twemu Najświętszemu Sercu,
moją osobę i całe moje życie,
aby odtąd czcić, wielbić i miłować Twoje Serce
dla nas na krzyżu włócznią żołnierza otwarte.
Mocno postanawiam należeć całkowicie do Ciebie i czynić wszystko z miłości ku Tobie,
wyrzekając się tego, co się Tobie we mnie nie podoba.
Boskie Serce Jezusa! Bądź moją miłością i drogą mego życia.
Serce Pełne miłosierdzia! Ratuj mnie przed atakami złych mocy,
przed moją grzesznością i słabością,
bo w Twojej nieskończonej dobroci
pokładam całą moją ufność i nadzieję świętości.
Serce pełne miłości! Przygarnij mnie do Siebie i spraw, abym poznał Ojca.
Niech Twoja Miłość – hojny dar Ducha Świętego – tak głęboko przeniknie moje serce,
żebym zawsze pamiętał o Tobie i wiernie naśladował Ciebie.
Oby imię moje zostało zapisane w Tobie, Serce mojego Boga i Pana, ponieważ bardzo pragnę,
aby moim największym szczęściem i pełną radością
było żyć i umierać jako Twój wierny sługa i apostoł. Amen.

Może zainteresujesz się również tymi informacjami?