Akt Zawierzenia – młodzież

Panie Jezu, miłość Twojego Serca, radosna, hojna i pełna życia,
skłania mnie ………… do całkowitego powierzenia się Tobie.
Najdroższy Jezu, Dawco miłości, wszelkiego dobra oraz piękna,
Tobie powierzam moje młodzieńcze serce,
umysł oraz moje dorastanie i wzrost w wierze we wspólnocie Kościoła.
Spraw, abym był: wierny w postanowieniach, czysty w uczuciach,
łagodny i dobry, odważny i mądry, zawsze godny Twojej przyjaźni.
Pragnę kochać Ciebie,
służyć Tobie i moim bliźnim.
Panie Jezu, ukrzyżowany i zmartwychwstały,
cierpiący w ludziach chorych i wzgardzonych, ukryty w Hostii, naucz mnie służyć potrzebującym.
Panie Jezu – uwielbiony przez Boga Ojca – naucz mnie żyć miłością Trójcy Świętej,
abym mocą Jej potęgi umiał budować świat wolny od przemocy i zła,
świat ludzi szanujących każdego człowieka.
Spraw, Panie Jezu, abym zawsze pozostał dzieckiem Boga! Amen.

Może zainteresujesz się również tymi informacjami?