Koronka do Miłosierdzia Bożego

wpis w: Modlitwy

Na początku: Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Wierzę w Boga… Na dużych paciorkach (1 raz): Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. … Czytaj więcej

Litania do NSPJ

wpis w: Modlitwy

Kyrie, elejson, Chryste, elejson, Kyrie, elejson. Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas! Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami. Synu, Odkupicielu Świata, Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj … Czytaj więcej

Akt Oddania – dzieci

wpis w: Modlitwy

Kochany Panie Jezu, Tobie oddaję moje serce. Nie jest ono wielkie, ale bardzo pragnie kochać Ciebie z wszystkich swoich sił. Weź je, Jezu, i spraw, by było dobre, wolne od grzechu, i coraz bardziej podobne do Twego wielkiego, świętego Serca, którym … Czytaj więcej

Akt Zawierzenia – młodzież

wpis w: Modlitwy

Panie Jezu, miłość Twojego Serca, radosna, hojna i pełna życia, skłania mnie ………… do całkowitego powierzenia się Tobie. Najdroższy Jezu, Dawco miłości, wszelkiego dobra oraz piękna, Tobie powierzam moje młodzieńcze serce, umysł oraz moje dorastanie i wzrost w wierze we wspólnocie … Czytaj więcej

Akt Osobistego Zawierzenia – dorośli

wpis w: Modlitwy

Panie Jezu Chryste! Ja, ……., powierzam się i oddaję Twemu Najświętszemu Sercu, moją osobę i całe moje życie, aby odtąd czcić, wielbić i miłować Twoje Serce dla nas na krzyżu włócznią żołnierza otwarte. Mocno postanawiam należeć całkowicie do Ciebie i … Czytaj więcej

Jubileuszowy Akt Poświęcenia NSPJ

wpis w: Modlitwy

W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Jezu Chryste, Synu Boga i Człowieku, Odwieczny Panie wszechrzeczy i Królu wieków! Jesteśmy tu, aby kontemplować Twoje Serce, gorejące miłością do Ojca i pełne miłosierdzia dla nas; aby pić z Twego Boskiego Serca – źródła życia i świętości, źródła … Czytaj więcej

Modlitwa św. Małgorzaty Marii Alacoque

wpis w: Modlitwy

O Krwi Przenajświętsza, rozlej się na moją duszę, aby ją uświęcać; niech Twoja Miłość, którą rozlałeś, obejmuje moje serce, aby jej oczyścić. Słodki mój Jezu, łączę moją duszę z Twoją, moje serce i mojego ducha, i moje życie i moje … Czytaj więcej

Litania do NSPJ św. Małgorzaty Marii Alacoque

wpis w: Modlitwy

Pozdrawiam Cię, Serce mojego Jezusa – zbawiaj mnie. Pozdrawiam Cię, Serce mojego Stwórcy – doskonal mnie. Pozdrawiam Cię, Serce mojego Zbawiciela – wyzwalaj mnie. Pozdrawiam Cię, Serce mojego Sędziego – przebaczaj mi. Pozdrawiam Cię, Serce mojego Ojca – kieruj mną. … Czytaj więcej

Modlitwa św. Efrema Syryjczyka

wpis w: Modlitwy

Panie Jezu Chryste, Królu Królów, który masz władzę nad życiem i śmiercią. Ty znasz to, co jest ukryte i utajone, i żadne myśli ani pragnienia nasze nie są zamknięte przed Tobą. Obroń mnie od kłamstwa, albowiem przed Tobą zgrzeszyłem. Życie … Czytaj więcej

Modlitwa Codziennego Ofiarowania

wpis w: Modlitwy

Panie Jezu Chryste, Ty poprzez swoje Boskie Serce, bogate w miłosierdzie, wylałeś na świat cały miłość swego Ojca jako uświęcający żar Ducha Przenajświętszego. Racz przyjąć moje modlitwy, prace, radości i cierpienia i złącz je dzisiaj ze swą Ofiarą Krzyża, obecną … Czytaj więcej

1 2