Modlitwa Ministranta:

Przed służeniem:

Oto za chwile przystąpię do ołtarza Bożego, do Boga, który rozwesela młodość moja, do świętej przystępuję służby, chce je dobrze pełnić. Proszę Cię, Panie Jezu, o laskę skupienia, by myśli moje były przy Tobie, by oczy moje były zwrócone na ołtarz, a serce moje oddane tylko Tobie. Amen.

Po służeniu:

Boże, którego dobroć powołała mnie do Twojej służby, spraw, bym uświęcony uczestnictwem w Twych tajemnicach, przez dzień dzisiejszy i całe me życie szedł tylko drogą zbawienia, przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.