Intencje mszalne 12.03.2023r. – 18.03.2023r. – III niedziela Wielkiego Postu

Intencje mszalne 12.03.2023r. – 18.03.2023r.

IIi niedziela Wielkiego Postu

  

niedziela, 12 marzec 2023 rok
8.00
O Boże bł. dla Anny i całej rodziny z ok. 18 r. ur., o Boże bł. dla Alicji i całej rodziny w r. ur. z podziękowaniem za przeżyte lata;
† Mariannę Urbanek w 10 r. śm. i Stanisława Urbanek w 21 r. śm.; Barbarę Karwińską, Kazimierę i Jana Urbaniak, Mariannę i Józefa Wisniak, Anielę i Stefana Jaguścików; Tadeusza Wawrzyniaka w 20 r.śm. i zm. z rodz. Wawrzyniaków i |Kwiecińskich; Jadwigę i Henryka Rutkowskich i ich synów Witolda i Sławomira; Józefę, Marię, Aleksandrę, Piotra, Stanisława i Andrzeja Kędra; Teresę Janowską; Wiesławę Wronę w 3 r.śm.
10.00 Za parafian
12.00 † Kazimierza Sawickiego, greg. 8
18.00 Za Ojczyznę

poniedziałek, 13 marzec 2023 rok
7.00 † Kazimierza Sawickiego, greg. 9
18.00 † Ewę, Stanisława i Tadeusza Żulczyk, Tadeusza, Bronisławę, Edwarda i zm. z rodz. Pałaszewskich

wtorek, 14 marzec 2023 rok
7.00 † Kazimierza Sawickiego, greg. 10
18.00 † Tadeusza Markiewicza

środa, 15 marzec 2023 rok
7.00
† Kazimierza Sawickiego, greg. 11
18.00 † Marię Kaczkowską, aby mogła oglądać Boga twarzą w twarz w niebie

czwartek, 16 marzec 2023 rok
7.00
† Kazimierza Sawickiego, greg. 12
18.00 † Zbigniewa i Stanisława Księżak, rodziców Księżaków i Szczepaników, Krystynę Stokowską

piątek, 17 marzec 2023 rok
7.00 † Kazimierza Sawickiego, greg. 13
18.00 † Józefa Zbigniewa Króla

sobota, 18 marzec 2023 rok
7.00
† Kazimierza Sawickiego, greg. 14
18.00 
† Władysława Laufer i Barbarę Klimczyk

Może zainteresujesz się również tymi informacjami?