Adres:

ul. Piastowska 6a

02-495 Warszawa-Ursus

email: parafia@nspj.pl

tel. +48 22 867 08 40 czynny po każdej Mszy św. w dni powszednie

Numer konta parafii – 89 8002 0004 0524 3532 2005 0001

Kancelaria Parafialna jest czynna w dni powszednie po każdej mszy świętej.