Litania do NSPJ św. Małgorzaty Marii Alacoque

Pozdrawiam Cię, Serce mojego Jezusa – zbawiaj mnie.
Pozdrawiam Cię, Serce mojego Stwórcy – doskonal mnie.
Pozdrawiam Cię, Serce mojego Zbawiciela – wyzwalaj mnie.
Pozdrawiam Cię, Serce mojego Sędziego – przebaczaj mi.
Pozdrawiam Cię, Serce mojego Ojca – kieruj mną.
Pozdrawiam Cię, Serce mojego Mistrza – nauczaj mnie.
Pozdrawiam Cię, Serce mojego Pasterza – ochraniaj mnie.
Pozdrawiam Cię, Serce Dzieciątka Jezusa – pociągaj mnie.
Pozdrawiam Cię, Serce Jezusa umierającego na krzyżu – płać za mnie.
Pozdrawiam Cię, Serce mojego Brata – pozostań ze mną.
Pozdrawiam Cię, Serce kochające – działaj we mnie.
Pozdrawiam Cię, Serce miłosierne – odpowiadaj za mnie.
Pozdrawiam Cię, Serce bardzo pokorne – odpocznij we mnie .
Pozdrawiam Cię, Serce bardzo cierpliwe – podtrzymuj mnie.
Pozdrawiam Cię, Serce bardzo wierne – płać za mnie.
Pozdrawiam Cię, Serce pełne pokoju – uspokajaj mnie.
Pozdrawiam Cię, Serce Jezusa, pociecho strapionych – pocieszaj mnie.
Pozdrawiam Cię, Serce kochające nad wszystko,
gorejące ognisko miłości – pochłaniaj mnie.
Pozdrawiam Cię, Serce Jezusa, wzorze doskonałości – oświecaj mnie.
Pozdrawiam Cię, Serce Boże, przyczyno naszej radości – umacniaj mnie.

Może zainteresujesz się również tymi informacjami?