Modlitwa Zawierzenia

wpis w: Modlitwy

Poświęcenie rodziny Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi

W Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa niech rodzina zgromadzi się w domu wokół przygotowanych na stole obrazu lub figurki Serca Pana Jezusa oraz wizerunku Matki Bożej. Należy postawić kwiaty i zapalić świece. Rodzina pragnąca poświęcić się Bożemu Sercu i Maryi powinna być pojednana z sobą i trwać w stanie łaski uświęcającej. Należy przygotować Pismo Święte i otworzyć je na fragmencie z Ewangelii według św. Jana 19,31-37. Wskazane jest, by wspólnie zaśpiewać hymn Najświętsze Serce Boże. Następnie niech członkowie rodziny, klęcząc przed wizerunkiem Jezusa i Matki Bożej, dokonają aktu zawierzenia Im siebie. Mogą skorzystać z podanych poniżej wzorów lub wyrazić swą wiarę spontanicznie.


Zawierzenie dokonane przez ojca

Panie Jezu, Tobie zawierzam to, kim jestem. Dziękuję Ci za żonę i za dzieci, które mi dałeś. W duchu wdzięczności oddaję się Tobie i poświęcam się Twemu Najświętszemu Sercu.
W dniu, w którym zawarliśmy małżeństwo, pobłogosławiłeś nasz związek i uświęciłeś jego miłość. Wobec Ciebie i wobec mojej rodziny ponawiam dzisiaj zobowiązania, płynące z sakramentu małżeństwa. Bądź, Panie Jezu, centrum naszego ogniska domowego. Króluj w sercu każdego z nas!
Jako głowa rodziny oddaję Ci i poświęcam moją rodzinę. Proszę, umacniaj w niej miłość i rozpal ducha służby.
Panie Jezu, kiedy nasza wiara będzie wystawiona na próbę, daj nam wyjść z niej zwycięsko. A gdyby ktoś z nas, na skutek słabości lub grzechu, oddalił się od Ciebie, doprowadź go z powrotem do Twojego domu. Weź go na swoje ramiona z taką czułością, z jaką dobry pasterz bierze zabłąkaną owieczkę.
Spraw, abym za przykładem św. Józefa, opiekuna Dziecięcia Jezus i Maryi, rzetelnie wypełniał swoje obowiązki męża i ojca. Amen.


Zawierzenie uczynione przez matkę

Panie Jezu, Tobie zawierzam to, kim jestem. Dziękuję Ci za mojego męża i za dzieci, które mi dałeś. Z wiarą i miłością oddaję się i poświęcam dzisiaj Twojemu Boskiemu Sercu i Niepokalanemu Sercu Maryi.
Wiem, że miałeś cudowną Matkę. Ja także pragnę z Jej pomocą realizować moje powołanie jako kobiety, matki i żony.
Dziewico Maryjo, gdy oczekiwałaś narodzin Jezusa, a św. Józef tego nie pojmował, milczałaś i modliłaś się. Pomóż nam trwać w ufności do Boga, gdy nasza rodzina będzie przeżywać trudne chwile. Ty pierwsza spostrzegłaś, że w Kanie zabrakło wina i radości.
Uproś mi łaskę, bym umiała rozpoznawać potrzeby moich bliskich i bym potrafiła im zaradzać.
Dobry Jezu, Twojemu Boskiemu Sercu i macierzyńskiemu Sercu Maryi powierzam mojego męża i moje dzieci. Chroń nas od wszelkich niepokojów. Naucz nas bezgranicznej ufności do Twojego Syna i do Ciebie, moja Matko. Amen.


Zawierzenie uczynione przez młodzież

Panie Jezu, my młodzi, także chcemy Ci podziękować za to, kim jesteśmy. Dałeś nam rodziców, rodzeństwo i rodzinę, w której żyjemy i wzrastamy w wierze.
Oddajemy się Tobie, poświęcając Ci nasze młode serca, a także nasze trudności i problemy, radości i nadzieje. Oddalaj od nas wszelkie uczucia gniewu i złości. Nie dopuść, abyśmy sądzili, że nie jesteśmy kochani.
Panie Jezu, obdarz nas głęboką wiarą, otwórz nasze oczy na Twoje działanie w naszym życiu. Ty wiesz, że nie jest nam łatwo żyć Ewangelią wśród naszych rówieśników. Spraw, abyśmy byli światłem dla naszych przyjaciół i dla współczesnego świata.
Nie dopuść, abyśmy igrali uczuciami naszych serc i daj nam szanować swoje i cudze ciała. Są one przecież Twoją świątynią. Spraw, byśmy umacniali się wzajemnie w wierze, byśmy swoim życiem głosili Twoją chwałę i przyczyniali się do wzrostu dobra w naszej Ojczyźnie.
Jezu, Twemu Sercu i Niepokalanemu Sercu Maryi powierzamy nasze obowiązki, naukę, wypoczynek, zabawę i sport. Ufnym sercem chcemy przyjmować wszystko, co z Twojej woli spotka nas zarówno teraz, jak i w przyszłości. Tobie zawierzamy siebie, bo wiemy, że do końca nas umiłowałeś. Amen.


Zawierzenie uczynione przez rodzinę

Panie Jezu Chryste, idąc za natchnieniem Ducha Świętego, pragniemy poświęcić się Twemu Najświętszemu Sercu i Niepokalanemu Sercu Maryi. Udziel nam łaski, byśmy jeszcze bardziej ukochali Ciebie i Twoją Matkę.
Nasz Zbawicielu, zawierzamy Ci naszą rodzinę i całe nasze życie. Ufnym sercem oddajemy Ci wszystko, czym jesteśmy. Twemu Sercu zawierzamy nasze dzieci, również te, które zechcesz nam jeszcze dać.
Poświęcamy Ci nasz dom, nasze modlitwy, wykonywane przez nas prace, czyny miłości bliźniego oraz to wszystko, w czym wyraża się nasza troska o bliźnich.
Panie Jezu, zechciej przyjąć też nasze radości, smutki i doznane przykrości. Uświęć całe nasze życie. Niech miłość, którą nas ukochałeś, strzeże nas i pozostanie w nas na zawsze.
Maryjo, wyjednaj nam tę łaskę, abyśmy byli świętą rodziną – na wzór Twojej Rodziny z Nazaretu. Pragniemy świadczyć wobec ludzi o naszym zawierzeniu Bogu, Ojcu Miłosierdzia. Amen.

Please follow and like us: