Ogłoszenia duszpasterskie – IV niedziela Wielkiego Postu – 22 marca 2020 rok

Ogłoszenia duszpasterskie – IV niedziela Wielkiego Postu – 22 marca 2020 rok

  1. W związku z zagrożeniem epidemią stosujemy się do rozporządzeń organów państwowych oraz zaleceń naszego biskupa. Dzisiaj i w następną niedzielę Msze Święte będą odprawiane według normalnego rozkładu. Można przyjść również w sobotę wieczorem na Mszę, która będzie odprawiona z formularza niedzielnego. Liczba uczestników Mszy będzie ograniczona do 50 osób. Jeśli na daną Mszę przyjdzie więcej osób zapewnimy możliwość krótkiej modlitwy i przystąpienia do Komunii Św. w salce parafialnej w małej grupie osób. W niedzielę od godz. 15.30 aż do nabożeństwa Gorzkich Żali o 17.15 będzie wystawiony Najświętszy Sakrament, abyśmy mogli przyjść do kościoła na modlitwę prywatną.

Kardynał Nycz udzielił dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. następującym wiernym: osobom w podeszłym wieku, osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.), dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę, osobom, które czują obawę przed zarażeniem, pracownikom służby zdrowia.

Przypominamy, że przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii Świętej na rękę, do czego teraz zachęcamy. Komunię Świętą należy przyjmować na lewą dłoń podtrzymywaną przez prawą, a następnie, stojąc przed kapłanem lub szafarzem, spożyć Ciało Pańskie.

  1. W czasie Wielkiego Postu odprawiamy nabożeństwo Drogi Krzyżowej w każdy piątek po Mszy Św. wieczornej oraz nabożeństwo Gorzkich Żali w każdą niedzielę o godzinie 17.15 Dziękujemy wspólnocie Domowego Kościoła za poprowadzenie Drogi Krzyżowej w ostatni piątek. O jej poprowadzenie prosimy poszczególne grupy i wspólnoty parafialne: w najbliższy piątek drogę krzyżową przygotują kandydaci do bierzmowania.
  2. W środę 25.03 obchodzimy uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Na Mszy o godz. 18.00 będzie możliwość rozpoczęcia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Zachęcamy do włączenia się w modlitwę za rodziny i dzieci nienarodzone
  3. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej.
  4. Składamy serdeczne podziękowania wszystkim dbającym o wystrój i czystość naszej świątyni. Bóg zapłać za ofiarność na rzecz naszej wspólnoty parafialnej.

Zapowiedzi przedślubne

  1. Kacper August Cichosz, kawaler z parafii tutejszej i Justyna Motyczko, panna z parafii Wniebowzięcia NMP w Siemiatyczach. Zapowiedź druga.
  2. Michał Aleksander Zachariasz, kawaler z parafii Matki Bożej Łaskawej w Złotokłosie i Ewa Monika Słupczyńska, panna z parafii tutejszej. Zapowiedź druga.

 

Please follow and like us: