Ogłoszenia duszpasterskie – V niedziela Wielkiego Postu  – 29 marca 2020 rok

Ogłoszenia duszpasterskie – V niedziela Wielkiego Postu – 29 marca 2020 rok

  1. W związku ze stanem epidemii stosujemy się do rozporządzeń organów państwowych oraz zaleceń naszego biskupa. Msze Święte są odprawiane według normalnego rozkładu, jednak liczba uczestników jest ograniczona do 5 osób. Jeśli na daną Mszę przyjdzie więcej osób zapewnimy możliwość krótkiej modlitwy i przystąpienia do Komunii Św. w salce parafialnej. Nabożeństwa Drogi Krzyżowej w piątek i Gorzkich Żali dzisiaj i w następną niedzielę nie odbędą się. Dzisiaj od 16.30 będzie możliwość adoracji Najświętszego Sakramentu w grupach 5 -osobowych. Zapisy poprzez stronę parafii na facebooku lub pod adresem https://doodle.com/poll/sgk8rpu3vkapbcqu

Przypominamy, że Kardynał Nycz udzielił dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej aż do odwołania: osobom w podeszłym wieku, osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.), dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę, osobom, które czują obawę przed zarażeniem,  pracownikom służby zdrowia.

Przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii Świętej na rękę, do czego teraz zachęcamy. Komunię Świętą należy przyjmować na lewą dłoń podtrzymywaną przez prawą, a następnie, stojąc przed kapłanem lub szafarzem, spożyć Ciało Pańskie.

  1. W najbliższy piątek wypada pierwszy piątek miesiąca, jednak w obecnych okolicznościach nie będziemy odwiedzać chorych ponieważ są to osoby w podeszłym wieku. Zachęcamy do spowiedzi od godz. 17.00 Będziemy spowiadać w salkach parafialnych.
  2. W sobotę wypada pierwsza sobota miesiąca. Nie będzie nabożeństwa fatimskiego, które zwykle odprawiamy o godz. 11.00 Zachęcamy do oglądania transmisji na żywo o godz. 18.10 z Zakopanego na stronie sekretariatfatimski.pl

https://sekretariatfatimski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=797&Itemid=391

  1. Składamy serdeczne podziękowania wszystkim dbającym o wystrój i czystość naszej świątyni. Bóg zapłać za ofiarność na rzecz naszej wspólnoty parafialnej.

 

Może zainteresujesz się również tymi informacjami?