Ogłoszenia duszpasterskie – XXX niedziela zwykła – 25 października 2020 rok

Ogłoszenia duszpasterskie – XXX niedziela zwykła – 25 października 2020 rok

 1. Przypominamy, że w związku z tym, iż parafie Archidiecezji Warszawskiej znalazły się w czerwonej strefie epidemicznej, kard. K. Nycz udzielił dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy Św. w niedziele i święta nakazane na terenie naszej diecezji. Skorzystanie z dyspensy oznacza, iż nieobecność na Mszy św. nie jest grzechem.
 2. Zapraszamy do uczestnictwa w nabożeństwach różańcowych, które odprawiamy w dni powszednie po Mszy Św. wieczornej, a w niedziele o godz. 17.15
 3. Dzisiaj o godz. 16.00 Msza Św. i spotkanie dla dzieci przygotowujących się do pierwszej Komunii Św. Zapraszamy dzieci z jedną osobą towarzyszącą, ponieważ wtedy spełnimy normy wynikające z ograniczeń epidemicznych.
 4. We wtorek spotkanie grupy biblijnej Abba. Zapraszamy wszystkich chętnych do rozważania Słowa Bożego.
 5. W czwartek 29.10 grupa młodzieży z naszej parafii przyjmie sakrament bierzmowania, który ze względów epidemicznych będzie udzielony podczas dwóch Mszy Św. o godz. 18.00 i 19.00 Z tego powodu w tym dniu nie będzie nabożeństwa różańcowego.
 6. W sobotę 31.10 o godz. 10.00 będzie spotkanie dla wszystkich ministrantów.
 7. W przyszłą niedzielę wypada Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze Św. w naszym kościele odprawione będą jak w każdą niedzielę. O godzinie 17.15 nabożeństwo i różaniec w intencji zmarłych poleconych w wypominkach. Nie będzie tradycyjnej Mszy Św. na cmentarzu. Gdyby sytuacja epidemiczna się zmieniła wtedy informacja pojawi się na bramie cmentarza. W tym roku, z powodu epidemii, przez cały listopad, a nie tylko w oktawie Uroczystości Wszystkich Świętych, można uzyskać odpust zupełny za nawiedzenie cmentarza i odmówienie modlitwy za zmarłych. Odpusty te można ofiarować tylko za dusze w czyśćcu cierpiące. Trzeba spełnić cztery warunki: być w stanie łaski uświęcającej, przyjąć Komunię Św., nie być przywiązanym do jakiegokolwiek grzechu, pomodlić się według intencji papieża. Pod tymi samymi warunkami osoby starsze, chore i ci wszyscy, którzy nie mogą opuścić domu, będą mogli uzyskać odpust zupełny, jeśli odmówią modlitwy za zmarłych.
 8. W niedzielę 1 listopada o godzinie 17.00 spotkanie wspólnoty Żywego Różańca, a o 17.15 nabożeństwo i różaniec w intencji zmarłych poleconych w wypominkach.
 9. Od 1 do 8 listopada nasza parafia włączy się w inicjatywę Różaniec do Granic Nieba. Po Mszy Św. wieczornej będziemy odmawiać jedną część różańca w intencji wynagradzającej Panu Bogu za grzechy i zaniedbania przeciwko życiu oraz w intencji naszych bliskich zmarłych.
 10. W październiku przyjmujemy na wypominki – modlitwę za naszych bliskich zmarłych. Przez cały rok, w każdą pierwszą środę miesiąca o godz. 17.30 modlimy się za zmarłych polecanych Bogu w wypominkach rocznych, a o godz. 18.00 odprawiana jest Msza Św. w ich intencji. W listopadzie po każdej Mszy Św. wieczornej będziemy odmawiać dziesiątkę różańca za zmarłych polecanych w wypominkach.
 11. Składamy serdeczne podziękowania dla dbających o wystrój i czystość naszej świątyni. Bóg zapłać za ofiarność na rzecz naszej wspólnoty parafialnej.

 

 

 

 

Please follow and like us: