Święto Trzech Króli – Święto Objawienia Pańskiego

Święto Trzech Króli obchodzimy 6 stycznia. Jego symbolem jest opisana w Ewangelii św. Mateusza historia przybycia do Betlejem trzech mędrców: Kacpra, Melchiora i Baltazara. Święto Trzech Króli to zwyczajowa nazwa święta Objawienia Pańskiego.

To jedno z pierwszych świąt, które ustanowił Kościół. Obchody święta Trzech Króli mają uczcić pojawienie się i obecność Boga w historii człowieka.

Święto Objawienia Pańskiego wiąże się z historią trzech mędrców ze wschodu, czyli Kacpra, Melchiora i Baltazara, którzy podążając za gwiazdą Betlejemską przybyli do Betlejem oddać cześć Chrystusowi.

Opis pokłonu Trzech Króli znaleźć można w ewangelii św. Mateusza (Mt 2, 1-12).

EWANGELIA

Mt 2, 1-12 Pokłon mędrców ze wschodutrzech_kroli_www

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: «Gdzie jest nowo narodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem Jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon».
Skoro usłyszał to król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz.
Ci mu odpowiedzieli: «W Betlejem judzkim, bo tak napisał prorok:
A ty, Betlejem, ziemio Judy,
nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy,
albowiem z ciebie wyjdzie władca,
który będzie pasterzem ludu mego, Izraela».
Wtedy Herod przywołał potajemnie Mędrców i wypytał ich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. A kierując ich do Betlejem, rzekł: «Udajcie się tam i wypytujcie starannie o Dziecię, a gdy Je znajdziecie donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać Mu pokłon». Oni zaś wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę.
A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, szła przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było Dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; upadli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę.
A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się do ojczyzny.

Oto słowo Pańskie

W święto Trzech Króli organizowane są uroczyste orszaki, które przechodzą ulicami wielu miast Polski. Tak samo będzie w tym roku w Warszawie Odbędą się nawet dwa orszaki – jeden w Śródmieściu, drugi na Targówku.

Może zainteresujesz się również tymi informacjami?